Simpeler belastingstelsel moet het gaan worden

De regeringspartijen zijn het nog niet eens geworden over een herziening van het belastingstelsel. Er zou wel eerst sprake van zijn maar dit ging alleen over de hoofdlijnen, Wiebes heeft later een brief geschreven waarin staat dat ze nog geen volledig akkoord hebben.

 

Wat gaat er veranderen?

  • Versimpeling van toeslagenstelsel, aangezien kabinet vind dat er veel fraude en hoge kosten zijn. Zo wordt het aantal huishouden dat zorgtoeslag krijgt teruggebracht van 6 naar 4 miljoen.
  • Complexe autobelastingen worden versimpeld.
  • Beter ‘spreiden van belastingen’, meer belastingdruk voor niet werkenden. Nu betaal je het meeste in de werkende fase, terwijl de kosten het hoogst zijn, onder meer aan hypotheek of opvang en studie van de kinderen.
  • Versimpeling van aftrekposten voor particulieren en bedrijven
    Producten uit Lage BTW-tarief gaan naar hoog tarief (behalve voor eten).
  • Gemeenten moeten ruimte krijgen meer belasting te kunnen heffen.
  • Belasting op vermogen van fictief naar werkelijk rendement, dus wat iemand werkelijk heeft.
  • Innovatie van bedrijven moet meer worden gestimuleerd.

Ook wil het kabinet belasting op arbeid lager maken. Maar toen pensioenpremies omlaag gingen zou dat beter uitpakken voor lonen van werknemers, maar het verschil wordt door veel werkgevers in eigen zak gestoken. Nou ben ik wel blij met de belastingverlaging op arbeid, maar zie ook graag meer belasting op winst. Maar dat zal er met dit kabinet waarschijnlijk niet in gaan zitten.

De regeringspartijen willen niet praten over wat er in het akkoord staat. Vrijwel de gehele oppositie zoals de SP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV hebben al aangegeven dat ze dit graag openbaar willen hebben en niet willen onderhandelen over een plan dat in de achterkamertjes blijft. Zelfs een debat is niet mogelijk, wat de wens is van de rest van de oppositie.

En ik kan me dat goed voorstellen. De laatste jaren (en waarschijnlijk nog veel langer) wordt er heel veel in achterkamertjes gepraat, en wordt er veel informatie achtergehouden. Mooi voorbeeld is hierbij Prinsjesdag. De constructieve partijen (ik noem het liever destructieve partijen) krijgen van tevoren meer informatie dan niet constructieve partijen.

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) zou ook simpeler worden, overheveling van Jeugd Zorg, Jeugd GGZ, WMO en andere zorgtaken zouden simpeler worden en decentraal geregeld worden.

Als iemand van dit kabinet zegt dat het simpeler gaat worden, belooft dat meestal niets goeds.

 

Jeroen Stahlecker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Advertisment ad adsense adlogger